مشهد - بین قرنی 21 و 23 - ساختمان مجد1 - طبقه 3 - واحد 305 +(98)37126398